ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Назва Акції - «Розіграш подарунків» (далі - «Правила» та «Акція» відповідно)
в редакції від
19.07.2021 року

 

  1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

 

1.1. Організатором Акції Організатором Акції «Розіграш подарунків» (надалі – Акція) є інтернет магазин Корпорація «Біосфера» що зареєстрована за адресою: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 1, к. 109,  +380 (67) 626 52 57 за допомогою сайту https://sfera.ua  

1.2. Акційна продукція – уся продукція під знаками для товарів і послуг ТМ «Фрекен Бок», ТМ «Smile», ТМ  «Selpak», ТМ «Tork», ТМ «PRO service», ТМ «Bambik», ТМ «Daily Fresh», ТМ «Бонус всегда +», ТМ «SKYN», ТМ «Novita», ТМ «Protect», ТМ «ТОНИКА», ТМ «LifeStyles» ТМ «Eventa», ТМ «SuperFresh» розміщена на сайті https://sfera.ua

 

  1. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

 

2.1. Період проведення Акції з 00:00 годин 22 липня 2021 року до 23:59 години 08 серпня 2021 року включно (за київським часом) (далі — Період проведення Акції) та за наявності Акційної продукції.
2.2. Акція проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей), АР Крим (далі - Територія дії Акції).

Організатор Акції не несе відповідальності за вивезення Акційної продукції за територію проведення Акції. Заохочення вручаються Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

 

  1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

 

3.1. Метою проведення Акції є просування продукції афілійованих осіб та компаній-учасниць Організатора з метою стимулювання кінцевих споживачів - фізичних осіб на придбання такої продукції, яка випускається під знаками для товарів і послуг ТМ «Фрекен Бок», ТМ «Smile», ТМ  «Selpak», ТМ «Tork», ТМ «PRO service», ТМ «Bambik», ТМ «Daily Fresh», ТМ «Бонус всегда +», ТМ «SKYN», ТМ «Novita», ТМ «Protect», ТМ «ТОНИКА», ТМ «LifeStyles» ТМ «Eventa», ТМ «SuperFresh» та інші, інформація та товари яких розміщено на сайті та популяризації сайту .

3.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

 

  1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

 

4.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або інші особи, які знаходяться на території України на законних підставах, та які придбали на Сайті Акційну продукцію на суму від 300 грн. у строки, вказані у п. 2.1. Правил;

4.2. Якщо особою виконано усі вказані умови, вона автоматично стає учасником Розіграшу і при здійсненні покупки вважається такою, що надала згоду на участь в ньому. 

4.3. Переможець буде обраний за допомогою сервісу Random.org:

 

  1. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ПРАВИЛА

 

5.1. Проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті: https://sfera.ua

 

  1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

 

6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно придбати на Сайті Акційну продукцію на суму від 300 грн. у строки, вказані у п. 2.1. Правил;

6.2. Учасник Акції автоматично надає згоду на обробку його персональних даних з маркетинговою та рекламною метою.

6.3. Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструватися на сайті Акції з технічних причин, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів послуг зв’язку.

6.4. Організатор має право відмовити в участі в Акції Учаснику, який невірно та/або не повністю зазначив необхідну інформацію, а також Учаснику Акції, який не виконав інші вимоги цих Правил.

6.5. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх дотримуватись; підтверджує свою однозначну згоду на використання, зберігання та обробку наданих персональних даних на період проведення Акції та після її проведення Організатором Акції з маркетинговою та рекламною метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам, які мають відповідні правовідносини із Організатором Акції), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, по-батькові, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені, прізвища, по-батькові і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, цифрових, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Винагороди, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь- якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
6.6. Особа, яка бере участь в Акції має право брати участь в Акції не обмежену кількість разів протягом всього Періоду проведення Акції

6.7. Особу, яку буде викрито у неправомірних шахрайських діях на розсуд Організатора буде визнано порушником

6.8. Організатор не нараховує Бали за Чеки/електронні банківські виписки:

- за якими зроблено повернення Товару;

- за якими проведено скасування оплати;

- за якими відсутній факт фактичного здійснення Покупки самим Учасником;

- відіслані Учасником, які зловживають своїм посадовим становищем, в тому числі є касиром, працівником/співробітником Організатора;

- перелік не є вичерпним і застосовується також у відношенні будь-яких Покупок, за якими є підозри в зловживання Правилами і Умовами Акцій.

 

  1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ АКЦІЇ

 

7.1. Винагорода Акції (надалі - Винагорода) складає:

- Смартфон Samsung Galaxy A02s 3/32Gb White (SM-A025FZWESEK)

- Смартфон Samsung Galaxy A02s 3/32Gb Black (SM-A025FZKESEK)

- Смартфон Samsung Galaxy A02s 3/32Gb Blue (SM-A025FZBESEK)

7.2. Організатор Акції залишає за собою право у будь-який час змінити фонд Винагороди в Акції, попередньо повідомивши про це Учасників/Переможців на сайті www.sfera.ua

7.3. Результати Акції оголошуються 10 серпня 2021 року шляхом випадкового вибору за допомогою сервісу Random.org:

7.4. Результати визначення переможців будуть оголошені на Сайті https://sfera.ua/

7.5. Після визначення переможців Організатор конкурсу в телефонному режимі проінформує Переможців про строки надання необхідної інформації для отримання Винагороди.

7.6. Результати визначення переможців розіграшу, що отримають право на отримання Винагороди є остаточними та оскарженню не підлягають. Організатор розіграшу гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців.

7.7. Організатор розіграшу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями розіграшу і прав на отримання Винагороди. Організатор розіграшу не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

 

  1. УМОВИ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

 

8.1. Учасники Акції, що здобули право на отримання Винагороди, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення у телефонному режимі повинні надати Організатору такі документи:

  • копію або фото паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією),
  • копію або фото довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру,

8.2. Видача Винагороди здійснюється лише після надання відповідними особами, що здобули право на отримання Подарунків, всіх зазначених документів.

8.3. Неухильне дотримання всіх цих Умов та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою для отримання Винагороди. Ненадання/неповне надання визначених цими Умовами документів, а також невиконання всіх передбачених цими Умовами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Винагороди.

8.4. Матеріальна Винагорода передається Переможцю в зручний та погоджений сторонами спосіб.

 

 9 . ІНШІ УМОВИ

 

9.1. Заміна Винагороди грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

9.2. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Винагороди, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора  Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Учасника була змінена або була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

9.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможців Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, неможливістю повідомлення про Подарунок так, як це зазначено у цих Правилах тощо.

 

 

Up